28 במאי 2014

שמחה הרמנו מספרה בירושלים בית הדפוס 22 גבעת שאול

מבלונד לאדום . נכון שזה ממש יםה לה ?