17 בנוב׳ 2010

המיתוס: גילוח מצמיח שיער חזק יותר.בדיקות הראו שאיכות השיער הגדל לאחר הגילוח אינה שונה כלל מזו שלפני הגילוח. ככל הנראה מדובר באשליה, הנגרמת מההתרגלות הנדרשת למראה החדש. לזקיק השערה שטמון במעמקי הקרקפת אין קשר למתרחש על השערות שמכילות תאים מתים, לכן הגילוח לא משפיע לכאן ולכאן על קצב הצמיחה או הנשירה של השיער והוא לא יוצר שיער חזק יותר. 
Hair-mano